Aardmanneke biedt ondersteuning in de categorie WMO, 9802 –  maatschappelijke ondersteuning.

Begeleiding zelfstandig leven licht, midden en met uitzonderingen ook categorie zwaar*
Aardmanneke kan ingezet worden bij mensen die begeleiding en ondersteuning behoeven vanwege psychische/psychosociale problematiek, ASS, ADD, ADHD, ouderdom, licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek.

Aardmanneke heeft geen Tender contract (meer) met een gemeente (ZIN).
Wel kan een zorgovereenkomst van opdracht WMO worden opgesteld (PGB).

*Dit i.v.m. beschikbare aantal werkuren / inzetbaarheid.

Regio Eindhoven.

Communicatie via ZIVVER mogelijk.
contact (@) aardmanneke (punt) nl

persoonlijke begeleiding op maat.

Ambulante begeleiding waarbij de nadruk ligt op het behouden en (in zoverre mogelijk) vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

 • Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten;
 • Ordenen van de dagactiviteiten;
 • Hulp bij het maken van afspraken;
 • Voorbereiden van (telefonische) gesprekken;
 • Behouden of aanleren van praktische en sociale vaardigheden;
 • Correctie van negatieve houding/gedrag naar positieve houding/gedrag;
 • Omdenken;
 • Ondersteuning bij het omgaan met teleurstellingen en lastige situaties;
 • Assertiviteit vergroten;
 • Leren ontspannen;
 • Leren omgaan met stressvolle situaties;
 • Reflecteren en relativeren in zoverre dat mogelijk is;
 • Ondersteuning en advies m.b.t onderhouden en aangaan van sociale contacten.

Neem contact op voor informatie en de mogelijkheden.

Vanuit rust en kalmte ga ik te werk om allereerst overzicht en helderheid te houden in iedere situatie. Dat geeft ruimte en stabiliteit in de basis.
Mijn kracht zit in het vertalen van wensen, (chaotische) gedachten en (onduidelijke) behoeften naar concrete en overzichtelijke stappen.
Een hulpvraag staat nooit op zichzelf en daar ben ik mij aldoor bewust van.

In mijn begeleiding houd ik rekening met aanvullende hulpvragen en geef handvaten om in het hier-en-nu te kunnen zijn en om met de huidige situatie om te gaan.  Wat hierbij helpt is het vinden van innerlijke rust en het opbouwen van voldoende zelfvertrouwen.

Mijn begeleiding richt zich op regie op eigen leven, welbevinden, sociale vaardigheden en zelfverzorging.
Ik werk holistisch met oprechte aandacht voor jou als mens met respect voor eigen levensinvulling en behoeften.

Vraag vrijblijvend informatie of een kennismakingsgesprek aan.