Op dit moment kan ik geen nieuwe verzoeken aannemen voor begeleiding.

Aardmanneke biedt ondersteuning in de categorie WMO, 9802 –  maatschappelijke ondersteuning.

Begeleiding zelfstandig leven licht, midden en met uitzonderingen ook categorie zwaar*
Aardmanneke kan ingezet worden bij mensen die begeleiding en ondersteuning behoeven vanwege psychische/psychosociale problematiek, ASS, ADD, ADHD, ouderdom, licht verstandelijke beperking en/of ‘gedragsproblematiek’.

Begeleiding en hulpverlening kan alleen gegeven worden als er sprake is van eigen oprechte wil.
Begeleiding dient niet te worden ‘opgelegd’ en de hulpbehoevende staat open voor hulp.

Communicatie via ZIVVER mogelijk.
contact (@) aardmanneke (punt) nl

Telefoon: 06 421 888 66

Uurtarief begeleiding in overleg.

persoonlijke begeleiding op maat.

Ambulante begeleiding voor behouden en (in zoverre mogelijk) vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid als dit nodig is.

 • Assertiviteit;
 • Bewuster waarnemen met alle zintuigen;
 • Hulp bij het maken van afspraken;
 • Mededogen;
 • Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten;
 • Ontspannen of inspannen;
 • Ordenen van de dagactiviteiten;
 • Praktische en sociale vaardigheden;
 • Persoonlijke ontwikkeling;
 • Reflecteren;
 • Relativeren;
 • Spiritualiteit;
 • Voorbereiden van (telefonische) gesprekken;
 • Zelfacceptatie;
 • Zelfvertrouwen;

Neem contact op voor informatie en de mogelijkheden.

Vanuit rust en kalmte ga ik te werk om allereerst overzicht en helderheid te houden in iedere situatie. Dat geeft ruimte en stabiliteit in de basis.
Mijn kracht zit in het vertalen van wensen, (chaotische) gedachten en (onduidelijke) behoeften naar concrete en overzichtelijke stappen.
Een hulpvraag staat nooit op zichzelf en daar ben ik mij aldoor bewust van.   Daarbij is mijn houding ‘ van mens tot mens’, holistisch.
Ik kan helaas niets “oplossen”.  Wel kan ik aanwezig zijn.

Mijn begeleiding richt zich op regie op eigen leven, welbevinden, zelfacceptatie, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en zelfverzorging. Die zijn niet altijd vanzelfsprekend.
Daarbij houd ik zo goed als het mij lukt ook rekening met aanvullende hulpvragen.