Kort over mij

Enige jaren ben ik werkzaam geweest binnen de gezondheidszorg. Met name binnen orthopedagogische centra en woonbegeleiding.
Mijn afgeronde opleidingen zijn Activiteitenbegeleiding (1997) en Sociaal pedagogische hulpverlening (2001).  Gericht op ondersteuning, creativiteit en cognitieve gedragstherapie.

Ik heb gewerkt met de doelgroepen: Geriatrie (AB), Volwassenen met ASS en licht verstandelijke beperking (woonbegeleiding)
en kinderen van 8 t/m 18jaar met een leer- en ontwikkelingsstoornis (begeleiding en gedragstherapie).

Aanbod:

Ik bied mijn ondersteuning aan in de categorie 9802 – Aanbieder van maatschappelijke ondersteuning
Mijn hulpverlening kan vergoed worden vanuit PGB.  Categorie WMO-BG.
Of u kunt kiezen om mij rechtstreeks in te huren.

Sinds eind 2018 heb ik geen contract meer met de Gemeente Eindhoven.
Ik heb bewust geen contracten met zorgverzekeraars.

Mijn AGB-code is: 98102788

WMO-BG

Dat is Wet Maatschappelijke Ondersteuning – Persoonlijke Begeleiding
Het gaat hier dan om persoonlijke begeleiding op maat.
Wat dit inhoudt wordt met WIJ Eindhoven doorgenomen.

De nadruk ligt op het behouden en (in zoverre mogelijk) vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

  • Hulp bij het maken van afspraken
  • Voorbereiden van (telefonische) gesprekken
  • Ondersteuning bij het omgaan met teleurstellingen en lastige situaties
  • Ondersteuning en advies m.b.t onderhouden en aangaan van sociale contacten
  • en meer

Het beste is om persoonlijk contact op te nemen met mij voor meer informatie en de mogelijkheden.

En ik vertel graag hoe ik te werk ga.