Ik bied mijn ondersteuning aan in de categorie 9802 – Aanbieder van maatschappelijke ondersteuning
Mijn hulpverlening kan vergoed worden vanuit PGB.  Categorie WMO-BG.

Wilt u wel begeleiding maar niet via PGB?
Dan kunt u ervoor kiezen om mij rechtstreeks in te huren.
De tijden en tarieven worden dan overlegd.

Mijn AGB-code is: 98102788

Particuliere privé begeleiding/ onderteuning?

Wilt u wel begeleiding of ondersteuning maar niet via dereguliere weg?
Dan kunt u ervoor kiezen om mij rechtstreeks in te huren.
De tijden en tarieven worden dan overlegd.

Omgeving Eindhoven.

WMO begeleiding

Dat is Wet Maatschappelijke Ondersteuning – Persoonlijke Begeleiding
Het gaat hier dan om persoonlijke begeleiding op maat.
Wat dit inhoudt wordt met WIJ Eindhoven doorgenomen.

De nadruk ligt op het behouden en (in zoverre mogelijk) vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

  • Hulp bij het maken van afspraken
  • Voorbereiden van (telefonische) gesprekken
  • Ondersteuning bij het omgaan met teleurstellingen en lastige situaties
  • Ondersteuning en advies m.b.t onderhouden en aangaan van sociale contacten
  • en meer

Het beste is om persoonlijk contact op te nemen met mij voor meer informatie en de mogelijkheden.

En ik vertel graag hoe ik te werk ga.

Waarom Aardmanneke?

Bij mij staat (u, als) de hulpvrager centraal. Wat ik belangrijk vind is dat er vanuit een rust gewerkt wordt dat overzicht en helderheid houdt in iedere situatie. Een hulpvraag staat nooit op zichzelf en daar ben ik mij aldoor bewust van. Mijn kracht zit in het vertalen van wensen, (chaotische) gedachten en (onduidelijke) behoeften naar concrete stappen.

In mijn begeleiding houd ik rekening met aanvullende hulpvragen en geef handvaten om in het hier-en-nu te kunnen zijn en om met de huidige situatie om te gaan.  Wat hierbij helpt is het vinden van innerlijke rust en het opbouwen van voldoende zelfvertrouwen.

Mijn begeleiding richt zich op regie op eigen leven, welbevinden, sociale vaardigheden en zelfverzorging.  Stabiliteit in de basis staat bij mij voorop. Evenzo belangrijk vind ik de oprechte aandacht voor jou als mens met respect voor eigen levensinvulling en behoeften.

Kort over mij

Mijn afgeronde opleidingen zijn Activiteitenbegeleiding (1997) en Sociaal pedagogische hulpverlening (2001).  Gericht op ondersteuning, creativiteit en cognitieve gedragstherapie.

Ik heb gewerkt met de doelgroepen: Geriatrie (AB), Volwassenen met ASS en licht verstandelijke beperking (woonbegeleiding)
en kinderen van 8 t/m 18jaar met een leer- en ontwikkelingsstoornis (begeleiding en gedragstherapie).

Enige jaren ben ik werkzaam geweest binnen instellingen. Met name binnen orthopedagogische centra en woonbegeleiding. Ik ben daarmee gestopt uit onvrede over de afstandelijke top-down management en onwerkbare praktijk situaties.