Op pad

Aardmanneke’s ‘Ravenraad’ – 2022 – Natuurbeleving.

Laat je leiden door intuïtie en kom meer in verbinding met de natuur met je zintuigen.
Je kan met Aardmanneke als groepje of individueel. Maximaal 4 personen kunnen mee per keer.
Ik stel geen groepen samen. Je komt zelf als groep of individueel.
Natuurbeleving duurt minstens 2 uur en kan uitlopen tot 3,5 uur.
De lengte wordt vooraf samen besproken.

 

Deze natuurbeleving houdt in:

 • Rustige wandeling door natuurgebieden waarbij de focus en aandacht gericht is op de natuur om ons heen de levensvormen.
  Het gaat om de beleving van het Zelf in contact met alle andere bewustzijns- en levensvormen.
 • Begeleiding in de wisselwerking en transformaties van energie die van buitenaf invloed uitoefenen op jou.
  Energievelden in de natuur kunnen veel invloed uitoefenen op je denken en gemoedstoestand.
 • Herkennen van energievelden alsook aanwezigheid van bewustzijnsvormen al dan niet zichtbaar.
 • (misschien meer)  soorten planten, bomen, insecten leren en eventueel de koppeling met oude gebruiken en kennis.

Kosten deelname:

€ 15,- per persoon.
Betaalopties:
Contant (gepast)
Via betaalverzoek.
vooraf overboeken

PRAKTISCH
Drinken en eten zelf meenemen
Kleding: Draag goede wandelschoenen.Kijk naar de weersverwachting.
Bescherm jezelf tegen teken en muggen/dazen. Er bestaan biologische middelen zonder Deet.
informeer eventueel bij Aardmanneke.

Voor wie is Ravenraad bedoelt?

 • Voor personen die vertrouwd zijn met energiewerk.
 • Voor personen die weten dat de natuur meer omvat dan alleen bomen en dieren.
 • Voor hen die vertrouwd willen raken met diverse aspecten in de natuur. De (energetische en onderlinge) verbanden zien.
 • Voor personen die zich verder willen verdiepen in de uitwisselingen van energieeën in en van de natuur.
  Ervaren hoe deze wisselwerking in zijn werk gaat en daar autonoom mee verder kunnen.
 • Voor personen die verbinding willen aangaan met planten, bomen en dieren waaronder ook insecten (welke ’taal’ spreken ze)
 • Voor personen die verbinding willen aangaan met de elementen water, aarde, steen en wind.
 • Personen die in (her)verbinding met de natuur hun eigen antwoorden op vragen willen kunnen vinden.

Interesse? Meld je dan aan via het contactformulier onderaan de pagina.

Voorwaarden om mee te kunnen gaan:

Ja, helaas en het is nodig in dit geval omdat anders de wandeling er eentje wordt zoals zovelen….

 • Je bent bekend met, – of in ieder geval bewust van het bestaan van –  verschillende energieën in en om ons heen.
 • Je bent niet vies van de natuur: modder, beestjes, onkruid etc.
 • Je bent bekend met (jouw) vormen van meditaties en kan ze zelf toepassen.
 • Je bent bewust van je eigen (dis)balans. ” Own your shit “.
 • Laat jouw dagelijkse beslommeringen achter je.
 • Je bent niet onder invloed van enige vormen van drugs of alcohol.
 • Jouw beleving en waarheidsbevinding is die van jou en jou alleen.  Je dringt jouw waarheid of beleving niet op bij een ander. Delen in respect.
 • Wat de één ervaart hoeft niet de ervaring van de ander te zijn. Kosmisch gezien klopt dat altijd.
 • Er is geen ruimte voor discussies m.b.t waarheidsbevindingen.
 • Ieder neemt 100% de verantwoordelijkheid op zich voor eigen handelen, houding, energiewerk en intenties.
 • Claimgedrag en “parasitisme” betekent einde wandeling.
 • Mobieltjes gaan uit of op  vliegtuigstand! Geen wifi, geen bluetooth.
 • Respect voor al wat leeft.

Voor wie is Ravenraad niet bedoelt/geschikt:

 • Voor mensen die niet bekend zijn met (universele- / natuur) energieën.
 • Voor mensen die zich niet bezig houden met bewustzijn of spiritualiteit.
 • Voor mensen die niet in staat zijn zelf hun energiebalans te herstellen/corrigeren.
 • Voor mensen die niet (willen) weten wat energie(werk) inhoudt.
 • Voor mensen die nèt pas bewust zijn van andere levensvormen, energiewerk/ spiritualiteit.
 • Voor mensen die alleen willen wandelen en praten.
 • Voor mensen die geen controle hebben over hun emoties en ego.
 • Voor mensen die niet uit het hoofd kunnen geraken.
 • Voor mensen die hun afval liever in de natuur gooien dan in de prullenbak.
 • Voor de mensen die hun gelijk willen halen bij anderen.
 • Mensen met bewijsdrang.
Bever heeft aan boom geknaagd
goudsbloem