• REIKI / energiewerk    € 50,- per sessie. ± 60 min.  excl. intakegesprek.

  • Zie ook ATAGHAR       € 77,- per sessie. ± 60 min. excl intakegesprek.

Op deze pagina lees je wat je kan verwachten en wat energiewerk zoal inhoudt.

Werkwijze in het kort

Als je een afspraak hebt gemaakt via e-mail of telefoon dan hebben we eerst een kennismakingsgesprek. In dit gesprek leren we elkaar kennen en kan je uitgebreid vertellen waarom je bij Aardmanneke bent gekomen.

Als we beiden overeenkomen om energiewerk te gaan doen dan laat ik je documenten lezen en ondertekenen.Dat is een overeenkomst van uitvoering en akkoord van energiewerk. U krijgt een kopie mee.  Vervolgens kan ik beginnen met het energiewerk.

Ik heb thee en water.  Drink a.u.b zelf voldoende water. Het staat op tafel en ik bied het aan. Dit helpt bij het energiewerk.

De uitvoering van energiewerk kan per keer verschillen, behalve als speciefiek de wens uitgaat naar Reiki.
Voor ATAGHAR verwijs ik naar die specifieke pagina omdat dit een bijzondere vorm van energiewerk is.

Hoe werkt dat ” Energiewerk”

Om dat te begrijpen zou ik hier een boekenlijst kunnen plaatsen met literatuur over energiewerk.
Kort samengevat maak ik gebruik van  Universele energie dat heelzaam is. Op de frequentie van Liefde en compassie.
Daarmee doe ik het meeste.

Er zijn nog andere vormen van energie, die van jouw eigen energieveld en die van mij. Deze zijn ook te gebruiken evenals energie van gidsen of multidimensionale wezens c.q. intelligentievormen indien die zich aandienen om onzelfbaatzuchtig te helpen.

Soms geeft je eigen lichaam of energieveld aan dat iets niet moet worden verandert. Ook al is een deel verstoort. Het heeft dan te maken met een proces dat zichzelf wil helen over tijd. Dat mag gerespecteerd worden. Forceren kan altijd maar hetbeste resultaat is als de flow mag vloeien zoals het bedoelt is.

Mijn kwaliteiten zijn om in korte tijd je blokkades te vinden, vastlopende patronen die je tegenhouden in je ontwikkeling. Ik kan je helpen om nieuwe energie aan te trekken en oude energie los te laten. De energie die ik in mij draag en uitstraal werkt als die van een Obsidiaan-steen. Daar hoef ik niets voor te doen. Het is altijd zo geweest. Het wertk als een catalysator. Datgene wat dwars zit, wordt duidelijk waardoor het (liefdevol) aangepakt kan worden.

Dit kan ook als heftig worden ervaren. Want ineens komen processen op gang die lang hebben vastgezeten.

 

Ik kan je intuîtieve vermogens versterken. Contact maken met je eigen hogere bewustzijn. Je hogere zelf.
Ik lees altijd je hoogste potenties en intenties die je verder brengen.
Ik werk met Tijd en met de energie en de wilskracht van de ziel.

Mits je dat ook echt wilt! Ik kan er niets aan doen als je vast wil blijven houden aan je angsten en fantomen. Deze kan je doorbreken maar je moet er zelf doorheen.
Ik kan niet voor jou door het spreekwoordelijke vuur. Ik ben een harde leermeester als het gaat om slachtofferrollen

Eén of meer behandelingen

Eén behandeling kan helpen als je lichaam in orde is en merkt dat je even wilt opladen of als je merkt dat het energieveld wat uit balans is.
Je er ook voor kiezen om meer of minder energie te laten stromen.

Maar als je blokkades in het lichaam / energieveld hebt en daar al langer mee rondloopt dan heeft één behandeling niet zoveel zin.
Misschien zoek je dan meer een ontspaningsmassage. Want op het moment dat je de blokkades wilt aangaan dan heb je er meer nodig om de processen goed te begeleiden naar ’t eindpunt.

Effecten van een behandeling

Een behandeling (of de dagen erna) kan als vervelend worden ervaren. Want ineens komen processen op gang die lang hebben vastgezeten.
Net als dat je hoofdpijn kan krijgen nadat een stijve nek ontspannen is geworden.

Je kan dus lichamelijke klachten ervaren. Dat is niet leuk maar wel een teken dat die processen op gang zijn gekomen.
Er komen gifstoffen vrij die moeten worden afgevoerd. Daarom is water drinken heel belangrijk!
Veel mensen doen dat niet, de klachten blijven dan langer hangen.   De kracht en het belang van water wordt aar mijn idee zeer onderschat.

Zie ook Masaru Emoto De boodschap van water.

Kortom, je kan lichamelijke klachten ervaren. Vermoeidheid, Stijve spieren, pijnen in de ledematen en gewrichten.
Het verschilt per persoon hoeveel last je ervaart. De lasten zijn niet blijvend. Ze zullen ook weer verdwijnen.
Het is wel zaak om zelf aan je eigen processen te werken, en aandacht te schenken aan  je lichaam.
Deze klachten hebben te maken met het afvoeren en loskomen van gifstoffen die in je lichaam zaten opgeslagen.
Het is dus een reinigingsproces.   Denk aan korte meditaties, goed eten, drinken en slapen.
vermijd zolang alcohol / (teveel) koffie en zwarte thee.

Positieve ervaringen

Na een behandeling kan je je ook ontspannen voelen, goed uitgerust en energiek.
Alle behandelingen zijn erop gericht dat je meer in balans bent.

Wat is Energie – werk.

Alles om ons heen, de planten, bomen, water, aarde, lucht, dieren en wijzelf.  Alles is doordrongen van energie en energiedeeltjes. Er zijn verschillende energiedeeltjes.  Wij bestaan er uit, maken er deel van uit. En dat is belangrijk om te weten. Daar bewust stil bij te staan. Dit is namelijk essentiele informatie voor iedereen die zich bezig wil houden in het werken met energie, lichtwerk, massages, of enige vorm van coaching en werken binnen de zorg. Deze energie heeft namelijk bewustzijn en staan in verbinding met het AL (alles wat is) en de collectieve Bewustzijn. De energiedeeltjes zijn bewust. Het is beïnvloedbaar en reageert op  Bewustzijnsvormen.

Als ik praat over energie werk dan doel ik op energievelden en Universele energie.

Reiki  is een manier om te werken met deze levensenergie.  Rei-ki  betekent ook Universele Energie.
Ik biedt Reiki sessie aan voor € 50,- per sessie.

Er zijn veel vormen van energiewerk waarbij gewerkt wordt met deze universele energie. Met Yoga wordt dan ook gedaan.
Met meditaties en ademoefeningen. Tai-Chi, Qi-gong, verchtsproten, athletiek enzovoorts. Bij de ene activiteit wordt er meer en bewuster mee omgegaan dan bij de andere. Met energiewerk bedoel ik het werken met deze universele (levens)energie. Deze energie is van origine/nature positief voor alles wat leeft.

De energiedeeltjes zijn materie dat je in je lichaam kan opnemen en aansturen. Het is te ‘modelleren’ en om te vormen. Het is flexibel, neutraal en neemt dat aan van wat de intentie is.

De Energie heeft de mogelijkheid om te transformeren van en naar verschillende frequenties. Hoger en lager. Een Hoge frequentie kent andere eigenschappen dan een Lage frequentie. Je kan het vergelijken met water dat als bijzonder element kan transformeren van vast naar vloeibaar naar gas en andersom.
In elke vorm heeft het eigen kenmerken.

De mens, planten, bomen en dieren hebben allemaal energievelden om zich heen. De velden van energie kunnen ook verschillende kleuren aannemen.
Dat heeft dan het Auraveld.  Er zijn meerdere lagen vanaf het lichaam naar buiten toe.  Al die velden hebben elk hun eigen trilling (frequentie).
Deze energievelden hebben direct invloed op onze mentale en fysieke gesteldheid. Dus als de energievelden uit balans raken dan kunnen we daar fysiek en mentaal last van krijgen. Dat kan zich uiten in fysieke en mentale klachten.

Gelukkig zijn we in staat om hiermee te werken. De ene persoon weet al intuïtief hoe dat werkt vanaf de geboorte. De ander dient hier de nodige lessen in te leren en te oefenen. Het zij zo. De een is niet meer dan de ander. Het is geen wedstrijd. Ieder komt met een andere bewustzijn, doel en taak op aarde.

Met ATAGHAR ga ik een stap verder dan met Reiki/ energiewerk in het algemeen.
Dan maken we verbinding met hogere frequenties en andere bewustzijnsvormen in Multidimensies waar wij ook deel van uit maken.

Gevoel, intuitie en weten

Weten vanuit Bewust -Zijn

Kinderen staan zo dicht bij hun gevoel dat ze er niet over nadenken. Ze ervaren direct en puur. Het is.
Hun Intuïtie is veelal zo scherp dat ze Weten wat er speelt als kunnen ze er geen woorden aan plakken of uitleggen.
Ze voelen en weten.  Dit verliezen we naarmate we ouder worden. Dat komt omdat we aangeleerd krijgen om minder met het gevoel te doen en meer met het verstand. Dat leren we op school en in werkomgevingen. We leren uit te voeren en te volgen.
We gaan meer en meer in het denken zitten. Dit geeft op den duur een conflict met het voelen dat ook een eigen signaal afgeeft.
Als dat signaal tegenstrijdig is kan het angst, verdriet, verwarring en boosheid opleveren.

Sommige mensen vinden het steeds moeilijker om in contact te komen met hun eigen gevoel. Zelfs fysieke ervaringen.
Ik heb meegemaakt dat cliënten hun eigen aanraking moeilijk konden verwoorden omdat ze niet echt iets voelden.

Deze spiltsing van mentale identiteit en lichamelijke identiteit geeft veel problemen.

Anders waarnemen van de wereld.

Dat je dingen ziet, hoort of voelt die anderen niet zien, horen of voelen.

Misschien had je dat als kind al en was/is dat in je pubertijd erger geworden.
Het kan zijn dat je schimmen ziet of figuren die je niet kan duiden. Of dat je een soort licht of kleuren om mensen heen ziet.
Misschien lijkt het wel alsof mensen even een masker op hebben of dat hun gezicht vaag ‘vervormt’.
Misschien hoor je vervelende woorden in je hoofd als je langs mensen loopt in de stad, zomaar, spontaan….
Je functioneert, denkt en leeft  een normaal leven maar  kan hier geen verklaring voor vinden.

Het lichaam bestaat uit velden van energie. Ieder cel in je lichaam is ervan doordrenkt. Als jij zo gevoelig bent, dan pak jij energievelden op.
Zie het als een radiostation dat meerdere kanalen kan ontvangen en jij kan net even verder in het bereik gaan dan anderen.
Oftewel: Je pakt meer op dan anderen kunnen.

Als ons energetisch lichaam uit balans raakt ontstaan er fysieke of mentale klachten. Je kan uitgeput raken of vage klachten krijgen.
Wij staan met onder andere ons lichaam continu in contact met het universum. Alles om ons heen.
Dit houdt in dat je daar dus ook indrukken van binnen kan krijgen. Hier kan je ook moe van worden of van uit balans raken.
Plotselinge stemmingswisselingen, emotie wisselingen, ineens heel moe worden of boos of geïrriteerd….

Met energetisch werk kan het gehele lichaam in balans gebracht worden.
Niet alleen je lichaam kan in balans gebracht worden. Ook een ruimte of object. Planten en dieren.

Dat kan middels verschillende vorman van Eneregiewerk

  • Reiki
  • ATAGHAR sessies
  • Lichtwerk

sensitief / hypergevoelig / hsp

Fijn-sensitiviteit ofwel ‘hoog-sensitiviteit’ is als je zeer gevoelig bent voor bijvoorbeeld:
geluid, geur, licht, aanraking, voeding en E-nummers in voeding, een drukke omgeving en trillingen.

Als je fijn-sensitief bent, vallen je ook sneller bepaalde veranderingen in een ruimte op dan anderen dat in de gaten hebben.
Je kan snel moe worden, zeker in contact met anderen. Woorden en oogcontact kan je diep en intens raken.

De omgeving komt sterker binnen bij je en je ervaart je emoties, gevoelens en de prikkels die je binnenkrijgt via je zintuigen sterk.
Je bent gevoelig voor spanning en stress.
Emoties en veranderingen in geuren, lichtsterkte en geluiden vallen je direct op.
Mogelijk voel je trillingen in de lucht via oren of lichaam. In dit geval ben je zeer gevoelig.

Harde muziek is soms onverdraagbaar hard.
Het kan ook zo zijn dat je hoofdpijn krijgt of moe wordt van WIFI en Bluetooth.
Bij sommige mensen kan  het mobieltje bij de oor ook onaangenaam en pijnlijk zijn. Dit komt omdat een mobieltje straling uitzend waar je dan gevoelig voor bent.
Je bent gevoelig voor deze frequentie.

Ja kan ook overmand raken door emoties die je oppakt van anderen in je omgeving.
Je wordt ineens nerveus, angstig, onrustig, verdrietig of boos zonder duidelijke aanleiding.

Consciousness Affects Matter